Chuyển đến nội dung chính

Giáo dục & học tập

Tìm một chương trình sau giờ học hoặc mùa hè cho trẻ em

Thời gian ngoài trường (OST) là thời gian mà một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên dành cho chương trình sau giờ học hoặc mùa hè. Tại Philadelphia, các chương trình OST được cung cấp cho những người trẻ tuổi từ lớp Pre-K đến 12.

Các chương trình có sẵn trên toàn thành phố với nhiều hoạt động để lựa chọn, bao gồm:

  • Nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn
  • Điền kinh
  • Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)

Bạn có thể sử dụng công cụ định vị chương trình sau giờ học và mùa hè để tìm các chương trình gần bạn.

Tìm kiếm các chương trình OST

Lên trên