Chuyển đến nội dung chính

Giáo dục & học tập

Tìm một lớp kỹ năng kỹ thuật số

Cư dân Philadelphia có thể tham gia các lớp học miễn phí để cải thiện kỹ năng kỹ thuật số của họ.

Gọi (833) 750-5627 để tìm hiểu thêm và nhận trợ giúp tìm một lớp học gần bạn.

Tất cả cư dân Philadelphia

Bạn có thể học cách sử dụng máy tính và trực tuyến trong hội thảo kỹ năng kỹ thuật số miễn phí thông qua Next Level Learning. Các hội thảo này được tổ chức tại một số trung tâm rec khu phố nhất định.

Gọi (833) 750-5627 để có được lịch trình và đăng ký một hội thảo gần bạn. Bạn cũng có thể đi bộ vào một trung tâm rec tham gia để hỏi thêm thông tin.

Các trung tâm rec tham gia bao gồm:

Thành viên Free Library of Philadelphia

Thư viện Miễn phí Philadelphia cung cấp cả các lớp học kỹ năng kỹ thuật số trực tiếp và trực tuyến. Ghé thăm thư viện địa phương của bạn hoặc đăng ký thẻ thư viện để bắt đầu.

Người chăm sóc học sinh mầm non K-12

PHLConnected cung cấp các lớp kỹ năng kỹ thuật số cho người chăm sóc thông qua các tổ chức cộng đồng. Các lớp học này bao gồm ba lĩnh vực: kỹ năng máy tính cơ bản, kỹ năng phần mềm và sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày.

Người chăm sóc có thể là cha mẹ, cha mẹ nuôi, ông bà, anh chị em ruột hoặc bất kỳ ai khác sống trong một hộ gia đình đang hỗ trợ học sinh mầm non K-12.

  • Ghi danh vào một lớp học bằng cách gọi (833) 750-5627 hoặc bằng cách liên hệ với một nhà cung cấp lớp học dựa vào cộng đồng.

Gia đình khu học chánh

Văn phòng Tham gia Gia đình và Cộng đồng (FACE) của Học khu Philadelphia cung cấp nhiều hội thảo trực tuyến cho các gia đình về một loạt các công cụ kỹ thuật số.

Người tìm việc và các chuyên gia

Cổng thông tin nghề nghiệp PHL cung cấp các tài nguyên để lập kế hoạch nghề nghiệp, kiến thức kỹ thuật số, tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp.

Lên trên