Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và nhập cư

Dịch vụ cộng đồng LGBT

Philadelphia là nơi có cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới) sôi động. Bạn có thể khám phá văn hóa và cộng đồng LGBT của Philly, các dịch vụ chính phủ dành cho người LGBT và sẵn sàng cho Tháng Tự hào vào tháng Sáu.

Nếu bạn là nạn nhân của một tội ác thù hận hoặc bạn thấy một tội ác thù hận đang được thực hiện chống lại bất kỳ ai, hãy gọi 911. Bạn cũng nên báo cáo cho Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia (PCHR) tại (215) 686-4670 hoặc pchr@phila.gov. PCHR cũng có đường dây nóng tại (215) 686-2856.

Đầu trang