Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và nhập cư

Yêu cầu một đoạn đường nối lề đường ADA

Đường dốc lề đường giúp người đi bộ di chuyển giữa đường và vỉa hè dễ dàng hơn. Nếu bạn nhận thấy một nơi cần lắp đặt hoặc sửa chữa đoạn đường nối lề đường, bạn có thể báo cáo cho Thành phố.

Làm thế nào

Để đề xuất vị trí cho đoạn đường nối, hãy điền vào mẫu yêu cầu bên dưới. Bạn cũng có thể gọi 311.

Bạn sẽ cần cung cấp:

  • Vị trí mà đoạn đường nối lề đường cần được lắp đặt hoặc nâng cấp.
  • Vị trí của đoạn đường nối lề đường. Ví dụ, bạn nên giải thích liệu các đoạn đường dốc có cần được lắp đặt ở tất cả các góc của giao lộ hay chỉ cần sửa chữa một đoạn đường nối.
  • Tên của con đường mà đoạn đường nối băng qua.
  • Bất kỳ ý kiến thêm về vị trí hoặc nhu cầu của đoạn đường nối lề đường.
  • Thông tin liên lạc của bạn. Nếu bạn đại diện cho một nhóm đối tác vận động ADA, bạn phải cung cấp tên của tổ chức trên biểu mẫu.

Bộ Đường phốVăn phòng Thị trưởng dành cho Người Khuyết tật sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

Mẫu yêu cầu đoạn đường dốc lề đường

Lên trên