Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và nhập cư

Trở thành công dân Hoa Kỳ

Có được quốc tịch Hoa Kỳ cung cấp cho người nhập cư cơ hội tham gia đầy đủ vào cuộc sống công dân của chúng ta.
Là công dân Hoa Kỳ, bạn có thể:
  • Đi du lịch tự do.
  • Tiếp cận nhiều cơ hội việc làm hơn.
  • Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử.
  • Và nhiều hơn nữa.
Để biết thêm thông tin về quyền lợi công dân, quy trình nộp đơn, tính đủ điều kiện và các nguồn lực địa phương, hãy truy cập:
Lên trên