Ale nan kontni prensipal la

Divèsite, enklizyon, aksè ak imigrasyon

Mande yon ranp ADA twotwa

Ranp twotwa fè li pi fasil pou pyeton yo vwayaje ant wout la ak twotwa. Si ou remake yon plas kote yo ta dwe enstale yon ranp twotwa oswa repare, ou ka rapòte li nan Vil la.

Kouman

Sijere yon kote pou yon ranp, ranpli fòm demann ki anba a. Ou ka rele tou 311.

Ou pral bezwen bay:

  • Kote a kote ranp lan twotwa bezwen yo dwe enstale oswa modènize.
  • Pozisyon ranp twotwa a. Pou egzanp, ou ta dwe eksplike si wi ou non ranp bezwen yo dwe enstale nan tout kwen nan yon entèseksyon, oswa si sèlman yon sèl ranp bezwen yo dwe repare.
  • Non an nan lari a ki ranp lan kwaze.
  • Nenpòt kòmantè plis sou kote ranp twotwa a oswa bezwen.
  • Enfòmasyon kontak ou. Si ou reprezante yon gwoup patnè defans ADA, ou dwe bay non òganizasyon an sou fòm lan.

Depatman Lari ak Biwo Majistra a pou Moun Andikape ap revize demann ou an.

Fòm demann ranp twotwa

Top