Ale nan kontni prensipal la

Divèsite, enklizyon, aksè ak imigrasyon

Soumèt yon doleyans ADA kont Vil la

Vil Philadelphia pran angajman pou fè pwogram Vil, sèvis, ak aktivite aksesib pou moun ki gen andikap. Moun ki gen andikap ki santi ke yo te fè diskriminasyon kont, dapre andikap, nan pwogram ki opere nan vil la, sèvis, ak aktivite yo ka soumèt yon doleyans.

Aprann plis bagay sou politik doleyans lan.

Kiyès

Ou ka depoze yon doleyans ADA kont Vil la si w ap:

  • Yon rezidan ki gen yon andikap ki santi ke ou te fè diskriminasyon kont, dapre andikap, nan pwogram ki opere nan vil la, sèvis, ak aktivite.

Kouman

Pou depoze yon doleyans ADA kont Vil Philadelphia, ranpli epi soumèt fòm sou entènèt ki anba a:

Si sa nesesè, ou ka kontakte Direktè Konfòmite ADA a lè l sèvi avèk enfòmasyon kontak sa yo:

Direktè ADA Konfòmite, Vil Philadelphia
1400 John F. Kennedy Blvd., Sal
114 Philadelphia, PA 19107

ADA.Request@phila.gov

Top