Ale nan kontni prensipal la

Divèsite, enklizyon, aksè ak imigrasyon

Jwenn yon minorite, fanm, oswa enfimite posede biznis

Vil Philadelphia pran angajman pou divèsite. Gouvènman Vil la gen pou objaktif pou travay avèk minorite-, fanm-, ak biznis enfim-posede (M/W/DSBES) sou kontra piblik osi souvan sa posib.

Biwo Posiblite Ekonomik (OEO) ede depatman Vil yo fè sa. Atravè rejis la OEO, M/W/DSBE-sètifye biznis jwenn preferans nan pwosesis la kontra City.

Vil la gen pou objaktif pou ranpli omwen 35% nan tout kontra nan minorite, fanm, oswa antrepriz enfimite posede. Antite ki pa Peye-Vil kapab tou jwenn aksè nan lis sa a. Pwosesis sa a kreye opòtinite pou konpayi divès.

Kiyès

Nenpòt moun ki kap travay ak minorite, fanm, oswa biznis enfim-posede.

Kouman

Rejis la bay lis M/W/DSBES ki te sètifye pa yon ajans sètifikasyon apwouve. Èske ou enterese nan travay ak yon M/W/DSBE?

Rechèch anrejistre M/W/DSBE biznis yo.

Top