Ale nan kontni prensipal la

Divèsite, enklizyon, aksè ak imigrasyon

Soumèt yon demann modifikasyon rezonab

Sèvis BECA

Vil Philadelphia pa fè diskriminasyon sou baz andikap epi li pran angajman pou fè pwogram, sèvis, ak aktivite ki opere nan vil la aksesib moun ki gen andikap. Vil la bay kominikasyon efikas ak modifikasyon rezonab pou moun ki kalifye ki gen andikap pou asire egalite nan pwogram Vil, sèvis, ak aktivite.

Moun ka mande kominikasyon nan fòma altènatif ak chanjman ka-pa-ka nan pwogram, sèvis, oswa aktivite lè sa nesesè jwenn aksè egal a pwogram, sèvis, ak aktivite yo ofri nan Vil la nan Philadelphia. Kominikasyon efikas ak modifikasyon rezonab yo bay gratis.

Aprann plis bagay sou politik modifikasyon rezonab la.

Kiyès

Demann modifikasyon rezonab ka fèt pa:

  • Moun ki gen andikap ki mande pou èd oswa sèvis fasilite kominikasyon.
  • Moun ki gen andikap ki bezwen yon chanjman nan yon pwogram, sèvis, oswa aktivite.

Kouman

Pou mande yon modifikasyon rezonab nan vil Philadelphia, ranpli epi soumèt fòm ki anba a.

Si sa nesesè, ou ka kontakte Direktè Konfòmite ADA a lè l sèvi avèk enfòmasyon kontak sa yo:

Direktè ADA Konfòmite, Vil Philadelphia
1400 John F. Kennedy Blvd., Sal
114 Philadelphia, PA 19107

ADA.Request@phila.gov

Top