Ale nan kontni prensipal la

Divèsite, enklizyon, aksè ak imigrasyon

Enskri kòm yon minorite, fanm, oswa enfimite posede biznis

Vil Philadelphia acha pwodwi ak sèvis nan dè santèn de biznis chak ane. Objektif nou se divèsite. Chak ane, Vil la gen pou objaktif pou satisfè 35% nan tout kontra nan minorite, fanm, oswa antrepriz-posede (m/W/DSBEs).

Enskri kòm yon M/W/DSBE ak Biwo Posiblite Ekonomik (OEO) ka bay biznis ou ak opòtinite. Yon fwa sètifye ak anrejistre, M/W/DSBES jwenn preferans nan pwosesis la kontra City.

Kiyès

Ou dwe yon minorite, fanm, oswa enfim posede biznis yo enskri.

Kouman

1
Jwenn sètifye

Pwosesis la sètifikasyon verifye ke biznis ou se yon M/W/DSBE. Si ou vle rantre nan rejis la, ou dwe premye jwenn sètifye pa yon ajans ekstèn apwouve.

Pou kalifye, biznis ou dwe gen omwen 51% pwopriyetè pa yon minorite, fanm, oswa moun ki gen yon andikap.

Jwenn yon ajans sètifikasyon.

2
Antre nan rejis la

Apre ou fin resevwa sètifikasyon ou, ou ka enskri pou rejis Biwo Posiblite Ekonomik la.

Pou fè sa, ranpli aplikasyon an sou entènèt.

Aplikasyon an pral pran apeprè 30 minit. Yon fwa yo apwouve aplikasyon an, konpayi ou ap resevwa yon lèt enskripsyon pa imèl. Mesaj sa a ap gen ladan:

  • Yon nimewo enskripsyon.
  • Nò Ameriken endistri Klasifikasyon Sistèm (NAICS) kòd.
  • Dat la bay.
  • Yon dat ekspirasyon.
3
Jwenn opòtinite kontra

Kontra Hub rechèch sit entènèt akizisyon miltip nan yon fwa ede ou jwenn opòtinite pou biznis ou.

Si biznis ou resevwa yon kontra Vil, ou ka oblije swiv estanda travay ak règleman salè yo. Plis enfòmasyon disponib nan Biwo Estanda Travay nan Depatman Travay.

Top