Chuyển đến nội dung chính

Tiêu chuẩn và hướng dẫn

Cư dân và nhà phát triển phải tuân theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn từ Sở Đường phố khi thực hiện công việc khảo sát, thiết kế hoặc xây dựng trên đường Thành phố.

Chuyển đến:

Để biết thêm thông tin, hãy đọc về việc lát và xây dựng đường phố riêng của Thành phố hoặc xem Tiêu chuẩn Cải thiện Quyền ưu tiên (RO WIS). Các tiêu chuẩn ROWIS bao gồm thông tin về thiết kế, đánh giá kế hoạch và cho phép. Họ cũng thảo luận về quy trình.
Lên trên