Chuyển đến nội dung chính

Thiết kế và thi công

Khám phá các hướng dẫn và tài nguyên để làm việc với Sở Đường phố.

Đơn xin giá đỡ xe đạp

Bạn phải xin giấy phép giá đỡ xe đạp để lắp đặt giá đỡ xe đạp ở quyền công cộng.

Tải xuống đơn xin giá đỡ xe đạp.


Phí khảo sát

Bạn có thể yêu cầu khảo sát tài sản và lề đường thông qua Sở Đường phố.

Xem danh sách các khoản phí khảo sát.

Đầu trang