Chuyển đến nội dung chính

Martin Luther King, Jr. Dự án phục hồi Drive Bridge

Martin Luther King, Jr. (MLK) Drive Bridge cung cấp kết nối giữa MLK Drive và Eakins Oval. Dự án cải tạo này sẽ thay thế và mở rộng sàn cầu để:

  • Đảm bảo tính toàn vẹn của cấu trúc.
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.
  • Có lối đi phụ dành cho người đi bộ và người đi xe đạp.

Các hoạt động tái thiết cho Cầu Martin Luther King Drive bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023. Các dấu hiệu thông báo đóng cầu nâng cao đã được đăng vào thứ Hai, ngày 13 tháng 3, để thông báo đóng cửa. Việc xây dựng lại cây cầu đã được trao cho các nhà thầu Haines & Kibblehouse, Inc. Việc xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa xuân năm 2025. Giá trị của hợp đồng xây dựng là 20,1 triệu đô la và đang được tài trợ đầy đủ bằng đô la liên bang.

MLK Drive Xe đạp và Lối đi dành cho người đi bộ D uring B ridge C xây dựng

Người dùng đường sắt T vẫn có thể truy cập ML K Drive giữa Cầu East Falls và khu vực xây dựng ở phía nam Swe etbriar Drive.

Bản đồ tuyến đường vòng dưới đây cho thấy tuyến đường vòng chính thức và một tuyến đường thay thế. Các tuyến đường vòng dành cho cả hai hướng từ Đường mòn MLK Drive đến Bảo tàng Nghệ thuật. Bản đồ đường vòng SRT dành cho Đường mòn Sông Schuylkill (SRT) bên dưới Cầu Martin Luther King (MLK) sẽ đóng cửa trong tháng 12 năm 2023.

Từ phía bắc, tuyến đường vòng bắt đầu tại Sweetbriar Drive và đi trên Lansdowne Drive. Tuyến đường tiếp tục trên vỉa hè trên Đường 34 một con đường phụ trên Đại lộ Mantua. Người dùng đường mòn sau đó có thể đi theo các làn đường dành cho xe đạp và vỉa hè trên Phố Spring Garden đến Art Museum Drive.

Đối với những người đi từ đầu phía bắc của MLK Drive, truy cập tốt nhất đến MLK Drive là từ Cầu East Falls.

Email MLK.bridge.rehab@phila.gov với ý kiến hoặc câu hỏi về dự án.

 

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản đồ đường vòng MLK PDF Bản đồ đường vòng trong quá trình tái thiết Cầu MLK Jr 01 Tháng Mười Hai, 2023
Bản đồ đường vòng SRT trong quá trình xây dựng cầu MLK PDF Bản đồ đường vòng trong quá trình tái thiết Cầu MLK Jr 01 Tháng Mười Hai, 2023
Đầu trang