Chuyển đến nội dung chính

Cầu Pine Road bắc qua Dự án Phục hồi Pennypack Creek

Sở Đường phố sẽ cải thiện cây cầu để:

  • Đảm bảo an toàn công cộng.
  • Đáp ứng nhu cầu của tất cả người sử dụng phương tiện giao thông (người lái xe, người đi bộ và người đi xe đạp).

Khám phá các tài liệu dự án của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Cầu Pine Road bắc qua Dự án Phục hồi Pennypack Creek.

Để biết thêm thông tin về dự án, hãy gửi email cho chúng tôi tại pineoverpennypack@phila.gov.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Pine Rd_Tờ thông tin PDF Tờ thông tin về dự án cầu Pine Road Tháng Hai 28, 2024
Đầu trang