Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Thị trưởng dành cho người khuyết tật

Đảm bảo Thành phố hòa nhập với mọi người thuộc mọi khả năng thông qua vận động và giáo dục.

Văn phòng Thị trưởng dành cho người khuyết tật

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Thị trưởng dành cho Người khuyết tật có Ủy ban Thị trưởng về Người Khuyết tật và Văn phòng Tuân thủ ADA. Cả hai văn phòng đều làm việc để biến Philadelphia trở thành một nơi tốt hơn cho người khuyết tật.

Ủy ban của Thị trưởng về Người khuyết tật:

 • Những người ủng hộ các chính sách, chương trình và những thay đổi có hệ thống nhằm tối đa hóa tính độc lập và hội nhập cộng đồng cho người khuyết tật Philadelphia.
 • Cung cấp các nguồn lực và giới thiệu đến các tổ chức địa phương hỗ trợ cư dân khuyết tật.
 • Giáo dục cộng đồng về Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ, Đạo luật Nhà ở Công bằng và các luật khác bảo vệ quyền công dân của người khuyết tật.

Văn phòng tuân thủ ADA:

 • Viết các chính sách và thủ tục, đồng thời phát triển các nguồn lực để đảm bảo quyền truy cập bình đẳng vào các dịch vụ, chương trình và hoạt động do Thành phố cung cấp cho người khuyết tật.
 • Giáo dục nhân viên và các tổ chức của Thành phố về các luật liên quan đến người khuyết tật.
 • Giám sát kế hoạch chuyển tiếp Philadelphia và truy cập, tiếp cận cấu trúc trong các tòa nhà của Thành phố.
 • Đáp lại sự bất bình từ những cư dân khuyết tật cảm thấy bị phân biệt đối xử.

Cùng với nhau, hai văn phòng này giúp đảm bảo những người khuyết tật có quyền truy cập bình đẳng và công bằng vào:

 • Cơ hội việc làm.
 • Nhà ở dễ tiếp cận và giá cả phải chăng.
 • Giáo dục tiểu học và trung học.
 • Chăm sóc sức khỏe.
 • Giải trí, nghệ thuật và văn hóa.
 • Các dịch vụ và tòa nhà của chính phủ.

Kết nối

ĐịA Chỉ

Phòng Tòa thị chính 260D
Philadelphia, PA 19107
E-mail ada.request@phila.gov

Stay connected with MOPD.

Sign up with MOPD and receive periodic resources, announcements, and our newsletter.

Events

 • Oct
  6
  Minority Enterprise Development Week Session: Accessibility is Good for Business!
  10:00 am to 11:00 am
  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscuyorjMrGNyN7_xv8huV2athQjelNGfZ

  Minority Enterprise Development Week Session: Accessibility is Good for Business!

  October 6, 2023
  10:00 am to 11:00 am, 1 hour
  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscuyorjMrGNyN7_xv8huV2athQjelNGfZ
  map

  Register in advance for this meeting:
  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscuyorjMrGNyN7_xv8huV2athQjelNGfZ

  After registering,you will receive a confirmation email containing information about joining themeeting.

  As a part of the39th Annual Minority Enterprise Development (MED) Week, please join Philadelphia'sOffice of Diversity, Equity, and Inclusion's Chief Equity Officer, JosiePickens and Executive Director of the Mayor's Office for People withDisabilities, Amy Nieves, for an engaging session on how accessibility is goodfor business.

  Attendees willlearn strategies and resources on how to bring equity into action throughaccessibility, to not only increase their equitable engagements and presence inthe community; but in how it is beneficial to your business as well.Philadelphia has the highest percentage of disabled residents of large UScities, at 16.9%.  Ensuring all people can access your business benefitseveryone, including your business!

  American SignLanguage and automatic closed captions will be provided, for reasonableaccommodation under the ADA or language interpretation, please make yourrequest by emailing Amy Nieves at Amy.Nieves@phila.gov no later thanSeptember 21, 2023.

 • Oct
  18
  Fall Public Meeting of the Mayor's Commission on People with Disabilities
  7:00 pm to 8:30 pm
  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfuGpqT4uHtGCapJD2A1QG4q3jBklpe9U

  Fall Public Meeting of the Mayor's Commission on People with Disabilities

  October 18, 2023
  7:00 pm to 8:30 pm, 2 hours
  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfuGpqT4uHtGCapJD2A1QG4q3jBklpe9U
  map
  Please join the Mayor's Commission on People with Disabilities for our Fall 2023 Public Meeting!
  Agenda to include:
  Updates from the Commission
  Upcoming election and voting resources and more! 

  ASL and Auto Captions will be provided for additional language access and or ADA accommodations please email Khalia Jackson at Khalia.Jackson@phila.gov by October 10, 2023. 

  Register in advance for this meeting:
  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfuGpqT4uHtGCapJD2A1QG4q3jBklpe9U

  After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.
 • Oct
  19
  Lunch time Conversation on Civic Engagement
  12:00 pm to 1:00 pm
  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-yrrj0jHtQRKcemyOvudGzuwOyxjQBHh

  Lunch time Conversation on Civic Engagement

  October 19, 2023
  12:00 pm to 1:00 pm, 1 hour
  adrienne.ewing@phila.govAmy.Nieves@phila.govhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-yrrj0jHtQRKcemyOvudGzuwOyxjQBHh
  map

  Join The Arc of Philadelphia and the Mayor's Office for People with Disabilities for a lunchtime conversation on civic engagement as we prepare for the upcoming election! 
  Agenda to include:
   *Voter Resources 
  *A highlight on civic engagement from the MOPD and the Commission 
  *Spotlight on how The Arc of Philadelphia focuses on civic engagement

  Don't forget the last day to register to vote in PA for the 2023 election is October 23, 2023!

  ASL and auto captions will be provided, for additional ADA accommodations or language access requests, please email Khalia Jackson at Khalia.Jackson@phila.gov by October 10, 2023.


  Register in advance for this meeting:
  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-yrrj0jHtQRKcemyOvudGzuwOyxjQBHh

  After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Staff

Name Job title Phone #
Adrienne Ewing Director of ADA Compliance
(215) 686-2194
Amy Nieves Executive Director
(215) 686-2162
Sorry, there are no results for that search.

Top