Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

Xây dựng một chính phủ toàn diện phản ánh cộng đồng của nó và một thành phố nơi chủng tộc không phải là yếu tố quyết định thành công.

Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) làm việc với các sở của Thành phố, các đối tác bên ngoài và các thành viên cộng đồng để dỡ bỏ các rào cản về thể chế và cấu trúc đã kìm hãm nhiều cư dân Philadelphia quá lâu. Văn phòng làm việc để tạo ra một Philadelphia công bằng hơn, nơi chủng tộc, dân tộc, khuyết tật, giới tính, bản dạng giới, xu hướng tình dục, thu nhập hoặc khu phố không phải là yếu tố quyết định thành công. Một Philadelphia công bằng là một nơi mà tất cả đều phát triển mạnh mẽ. Nó yêu cầu các chính sách, dịch vụ và phân phối tài nguyên của chính quyền Thành phố để giải thích lịch sử, thách thức và nhu cầu riêng biệt của các cộng đồng khác nhau mà nó phục vụ.

Để đạt được những mục tiêu này, DEI tập trung vào một số ưu tiên cốt lõi:

  • Xây dựng lực lượng lao động — ở mọi cấp độ — phản ánh sự đa dạng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và văn hóa nơi làm việc coi trọng sự hòa nhập và bình đẳng chủng tộc như một quá trình và kết quả.
  • Thúc đẩy một khuôn khổ chung để đưa công bằng chủng tộc như một nguyên tắc quản lý trong ngân sách của Thành phố, sự tham gia của cộng đồng, cung cấp dịch vụ và các sáng kiến chiến lược quan trọng.
  • Thúc đẩy các kết quả mua sắm, hợp đồng và khởi nghiệp công bằng để mọi người và mọi doanh nghiệp đều có cơ hội phát triển thành công — bao gồm hỗ trợ thương mại trong các khu phố đã bị tổn hại bởi các hoạt động cho vay không đồng đều.
  • Làm việc hợp tác với các bộ phận của Thành phố, các đối tác cộng đồng và các tổ chức khác để hiểu phân biệt chủng tộc thể chế, loại bỏ sự bất bình đẳng về chủng tộc và cải thiện kết quả cho tất cả mọi người, đồng thời chú ý hơn đến các cộng đồng tồi tệ hơn.

DEI bao gồm và làm việc chặt chẽ với:

Kết nối

ĐịA Chỉ

Phòng Tòa thị chính 215
Philadelphia, PA 19107
E-mail diversityinclusion@phila.gov
Điện thoại: (215) 686-2 150
Lên trên