Chuyển đến nội dung chính

Chương trình việc làm cho thanh niên mùa hè Parks & Rec

Tạo ra một đường ống việc làm để chuẩn bị cho thanh niên và thanh niên cho sự nghiệp của khu vực công.

Những gì chúng tôi làm

Mỗi mùa hè, Parks & Rec thuê thanh niên và thanh niên làm việc tại các địa điểm của chúng tôi. Những vị trí này dành cho những người từ 14 đến 24 tuổi. Những người được thuê:

  • Hỗ trợ tại các địa điểm Parks & Rec trên toàn thành phố.
  • Xây dựng kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo của họ.
  • Tương tác với cả trẻ nhỏ và nhân viên người lớn.
Các vị trí bao gồm làm việc tại các trung tâm giải trí. sân chơi, Playstreets, hoặc các sáng kiến đặc biệt.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1515 Arch St. Tầng
10
Philadelphia, PA 19102
E-mail parksandrecreation@phila.gov
Điện thoại: (215) 683-3683

Quy trình và tính đủ điều kiện

Đơn xin thông tin cho năm 2024 sẽ sớm có sẵn. Vui lòng kiểm tra lại để biết chi tiết.

Lên trên