Ale nan kontni prensipal la

PlayitSafephl

Pou adolesan

Tan kap vini an klere pou elèv Philadelphia a! Vil la ak patnè fyè pou ofri pwogram edikasyon, eksperyans travay peye, ak sèvis sipò pou jèn ak jèn adilt pandan tout ane a.


Lokalizatè pwogram apre lekòl ak ete

Tan Out-of-School (OST) se tan ke yon timoun oswa jèn depanse nan pwogram apre lekòl oswa ete. Nan Philadelphia, pwogram OST yo bay pou jèn moun nan klas Pre-K jiska 12.

Pwogram yo disponib nan tout vil la. Gen yon varyete de aktivite yo chwazi nan, ki gen ladan:

  • Kreyatif ak Performing Arts
  • Atletik
  • Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik (STEM)

Jwenn pwogram OST
Top