Ale nan kontni prensipal

Kilti & rekreyasyon

Enskri nan yon pwogram jèn Pak & Rekreyasyon

Anpil aktivite Pak ak Rekreyasyon Philadelphia mande pou yon paran oswa gadyen ranpli epi siyen yon fòm Enskripsyon Patisipan Youth pou patisipe.

Kiyès

Paran yo oswa gadyen legal jèn ki poko gen laj 18 an.

Ki kote ak ki lè

Yon varyete aktivite mande pou yon fòm Enskripsyon Patisipan Youth ranpli.

Kouman

Swiv etap sa yo:

1
Telechaje fòm enskripsyon patisipan jèn yo.
2
Ranpli li konplètman.
3
Retounen li, ansanm ak nenpòt lòt fòm enskripsyon, nan etablisman Pak & Rec kote jèn la ap patisipe.

Fòm & enstriksyon

Top