Ale nan kontni prensipal

PlayitSafephl

Konekte timoun, jèn, ak fanmi ki gen aktivite ak enfòmasyon.

Osijè de

Vil Philadelphia ak patnè yo angaje nan bay aktivite amizan, san danje, ak anrichisan pou timoun yo ak fanmi yo pandan tout ane a.

Rete aktif, angaje, epi san danje enpòtan pou byennèt pitit ou ak fanmi ou.

PlayitSafePHL se gid ou nan aktivite pandan tout ane a ak evènman yo. Tcheke tounen souvan pou dènye nouvèl sou:

 • Pwogramasyon sezon an.
 • Pwogram Tan Out-of-lekòl la.
 • Manje ak manje.
 • Sipò pou paran.
 • Aktivite rekreyasyon.
 • Ak plis ankò!

Ou ka enskri pou resevwa mizajou imel nan Biwo Timoun ak Fanmi yo.

OST program locator

Sign up for fun!

Out-of-School Time (OST) is the time that a child or youth spends in after school or summer programming. OST programs are provided for young people in grades pre-K through 12.

Find a program

Featured programs

Patnè

 • Biwo timoun ak fanmi
 • Philadelphia Parks & Rekreyasyon
 • Bibliyotèk gratis nan Philadelphia
 • Distri lekòl nan Philadelphia
 • Biwo prevansyon vyolans
 • Rezo jèn Philadelphia
 • Depatman sante piblik Philadelphia
Top