Ale nan kontni prensipal la

WorkReady

Ede jèn ak jèn adilt angaje yo nan travay ete siyifikatif.

Osijè de

Kap chèche yon travay pandan ete a? Biwo Timoun ak Fanmi sipòte pwogram WorkReady a, ki te dirije pa Rezo Youth Philadelphia. WorkReady ede jèn ak jèn adilt angaje yo nan travay ete siyifikatif.

Jèn moun ki patisipe nan byennèt timoun oswa sistèm jistis jivenil yo bay priyorite pou enskripsyon!

Konekte

Adrès
400 Market St
Suite 200
Philadelphia, PA 19106
Telefòn: (267) 502-3900

Kalifikasyon

Pou aplike nan pwogram travay ete sa a ou dwe:

  • Ant laj 12-24.
  • Yon rezidan nan Philadelphia.
  • Pa enskri nan kolèj.

Preferans yo bay jèn ki enplike nan sèvis DHS yo. Fanmi k ap resevwa sèvis Depatman Sèvis Imen (Department of Human Services, DHS) yo bay priyorite pou pwogram OST ki finanse DHS-yo. Pou enfòmasyon sou kòman yo enskri, ou kapab:

  • Kontakte manadjè ka w la pou mande yon kòd referans
  • Rele (267) 502-3900 epi pataje kòd referans ou

Si ou enskri nan Sant Endepandans Akonplisman an, ou ka enskri tou avèk Antrenè lavi ou.

WorkReady Pwogram Lokalizatè

Sèvi ak Lokalizatè pwogram lan pou chèche pwogram WorkReady ki disponib yo.

Top