Chuyển đến nội dung chính

PlayItSafePhl

Dành cho trẻ em

Thành phố Philadelphia và các đối tác cam kết cung cấp các hoạt động vui chơi, an toàn và phong phú cho trẻ em và gia đình. Từ các trại vào mùa hè đến các chương trình sau giờ học trong năm học, có các hoạt động quanh năm để tham gia và truyền cảm hứng!


Công cụ định vị chương trình sau giờ học và mùa hè

Thời gian ngoài trường (OST) là thời gian mà một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên dành cho chương trình sau giờ học hoặc mùa hè. Tại Philadelphia, các chương trình OST được cung cấp cho những người trẻ tuổi từ lớp Pre-K đến 12.

Các chương trình có sẵn trên toàn thành phố. Có nhiều hoạt động để bạn lựa chọn, bao gồm:

  • Nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn
  • Điền kinh
  • Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)

Tìm các chương trình OST
Chăm sóc trẻ

Trung tâm Tài nguyên Học tập Sớm của Philadelphia (ELRC) có thể giúp bạn tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng và nộp đơn xin hỗ trợ tài chính để chi trả cho việc chăm sóc trẻ em. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web ELRC hoặc gọi 1 (888) 461-KIDS (888-461-5437).


Học ảo

PHLConnectEded

Nếu bạn là một gia đình đủ điều kiện trước K-12 cần truy cập internet đáng tin cậy, bạn có thể kết nối với internet miễn phí thông qua PHLConnected. Để tìm hiểu thêm và đăng ký chương trình, hãy quay số 2-1-1. Đối với các dịch vụ ngôn ngữ, nhấn 8.

Đầu trang