Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch và báo cáo

Khám phá các báo cáo và kế hoạch từ Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia.

Tất cả các kế hoạch và báo cáo


Kế hoạch cộng đồng


Lên trên