Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch dành cho người đi bộ và xe đạp

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC) làm việc với các cơ quan của Thành phố và các đối tác bên ngoài để tạo ra những nơi an toàn để đi bộ và làm cho mạng lưới xe đạp của Philadelphia an toàn hơn. Kế hoạch này hướng dẫn Thành phố thực hiện cả hai.

Đầu trang