Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch của Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC) tạo ra các kế hoạch cho các khu dân cư và các khu vực khác của Thành phố. Khi chúng hoàn thành, chúng có thể trở thành sửa đổi cho Kế hoạch Toàn diện của Thành phố. Dưới đây là danh sách các kế hoạch do PCPC tạo ra trong mười năm qua.

Lên trên