Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch toàn diện

Lập kế hoạch cho sự phát triển thể chất của Philadelphia và tạo ra một lộ trình để đạt được tầm nhìn đó.

Giới thiệu

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC) tạo và cập nhật Kế hoạch Toàn diện của Thành phố. Tầm nhìn này cho tương lai của thành phố bao gồm:

 • Nhà ở.
 • Trung tâm việc làm.
 • Giao thông vận tải.
 • Cơ sở cộng đồng.
 • Công viên.
 • Tài sản lịch sử.
 • Tài nguyên môi trường.
 • Các khía cạnh khác của môi trường vật lý.

Kế hoạch này được sử dụng để hướng dẫn các quyết định của các văn phòng Thành phố khác nhau.

Có nhiều nhóm tham gia vào việc tạo ra Kế hoạch toàn diện. Trong số những người khác, chúng bao gồm:

 • Cư dân.
 • Các doanh nghiệp.
 • Các trường đại học.
 • Các tổ chức văn hóa.
 • Các cơ quan thành phố.

Kế hoạch toàn diện đưa ra các khuyến nghị và liệt kê các bước để làm cho chúng xảy ra.

Kế hoạch toàn diện hiện tại là “Philadelphia 2035: Kế hoạch toàn diện.” Nó có hai phần. Tầm nhìn toàn thành phố đặt ra các chính sách và mục tiêu. Kế hoạch 18 Quận đưa ra các khuyến nghị cho từng phần của thành phố.

Bắt đầu từ năm 2021, PCPC sẽ bắt đầu cập nhật Kế hoạch Toàn diện.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1515 Arch St. Tầng
13
Philadelphia, PA 19102
E-mail planning@phila.gov
Social

Thrive, Connect, and Renew

The plan is currently organized around three big themes: Thrive, Connect, and Renew.

Thrive - Economic development

Thrive addresses housing, jobs, and vacant land. The recommendations will help Philadelphia build healthy neighborhoods that have affordable housing choices and convenient local shopping options. The plan includes ways to support recreation centers, libraries, and other neighborhood places. There are also recommendations to create jobs and bring new companies to the city or grow existing ones. This section also talks about vacant land and new development.

Connect - Transportation

Connect has recommendations for public transportation and utilities. They include safety improvements for pedestrians and bicyclists. There are recommendations to improve the subway, buses, trolleys, and trains. The plan also calls for ways to adapt utilities for more users and better energy consumption.

Renew - Natural resources

Renew focuses on nature and history in the city. For example, the plan might recommend expanding parks and trails along the river to provide access to clean water and air. Parks and trails also give residents opportunities for recreation. The historic preservation recommendations are to save and reuse important neighborhood buildings and places. There are also recommendations in the plan to improve the city's sidewalks, parks, and public spaces.

Get involved

To get involved, you can:


Top