Ale nan kontni prensipal

Plan Comprehensive la

Planifikasyon pou devlopman fizik Philadelphia a ak kreye yon kat wout reyalize vizyon sa a.

Osijè de

Komisyon Planifikasyon Vil Philadelphia (PCPC) kreye epi mete ajou Plan Comprehensive Vil la. Vizyon sa a pou tan kap vini an nan lavil la gen ladan:

 • Lojman.
 • Sant travay.
 • Transpòtasyon.
 • Enstalasyon kominotè yo.
 • Pak.
 • Pwopriyete istorik.
 • Resous anviwònman.
 • Lòt aspè nan anviwònman fizik la.

Yo itilize plan sa a pou gide desizyon divès biwo Vil yo pran.

Gen anpil gwoup ki enplike nan kreye Plan Comprehensive la. Pami lòt moun, yo gen ladan yo:

 • Rezidan.
 • Biznis.
 • Inivèsite.
 • Enstitisyon kiltirèl yo.
 • Ajans vil yo.

Plan Comprehensive la fè rekòmandasyon ak lis etap sa yo fè yo rive.

Plan Comprehensive aktyèl la se “Philadelphia 2035: Plan Comprehensive la.” Li te gen de pati. Vizyon Vil la etabli règleman ak objektif. Plan Distri 18 yo bay rekòmandasyon pou chak seksyon nan vil la.

Kòmanse nan 2021, PCPC ap kòmanse mete ajou Plan Comprehensive la.

Konekte

Adrès
1515 Arch St
13yèm Etaj
Philadelphia, PA 19102
Imèl planning@phila.gov
Social

Thrive, Connect, and Renew

The plan is currently organized around three big themes: Thrive, Connect, and Renew.

Thrive - Economic development

Thrive addresses housing, jobs, and vacant land. The recommendations will help Philadelphia build healthy neighborhoods that have affordable housing choices and convenient local shopping options. The plan includes ways to support recreation centers, libraries, and other neighborhood places. There are also recommendations to create jobs and bring new companies to the city or grow existing ones. This section also talks about vacant land and new development.

Connect - Transportation

Connect has recommendations for public transportation and utilities. They include safety improvements for pedestrians and bicyclists. There are recommendations to improve the subway, buses, trolleys, and trains. The plan also calls for ways to adapt utilities for more users and better energy consumption.

Renew - Natural resources

Renew focuses on nature and history in the city. For example, the plan might recommend expanding parks and trails along the river to provide access to clean water and air. Parks and trails also give residents opportunities for recreation. The historic preservation recommendations are to save and reuse important neighborhood buildings and places. There are also recommendations in the plan to improve the city's sidewalks, parks, and public spaces.

Get involved

To get involved, you can:


Top