Chuyển đến nội dung chính

1933 Pháp lệnh phân vùng Philadelphia

Thành phố Philadelphia đã đưa ra quy hoạch vào năm 1933 để điều chỉnh những gì có thể được xây dựng và ở đâu. Đây là mã đầu tiên trong ba mã kể từ thời điểm đó. Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC) duy trì mã phân vùng hiện tại và tạo bản đồ phân vùng để thực hiện mã.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
S ắc lệnh Phân vùng Philadelphia năm 1933 PDF Các quy tắc đầu tiên của Philadelphia về nơi và những gì chủ sở hữu bất động sản có thể xây dựng. 16 Tháng Năm, 2019
Đầu trang