Chuyển đến nội dung chính

Các ủy viên

Được thành lập vào năm 1929, Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia hướng dẫn đầu tư và tăng trưởng ở Philadelphia. Thị trưởng bổ nhiệm các ủy viên, những người được hỗ trợ bởi các nhân viên ủy ban.

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia

Thành viên được bổ nhiệm

Tên Vai trò
Joseph Syrnick, Phó Chủ tịch Traffic Engineer
Bỏ trống Lập kế hoạch đô thị
Patrick Eiding Đại diện cộng đồng
Cheryl Gaston, Esq. Luật sư sử dụng đất
Michael Johns, FAIA, NOMA, ĐỌC AP Kiến trúc sư
Maria Gonzalez Đại diện cộng đồng
Ximena Valle, AIA Kiến trúc sư

Thành viên Ex Officio

Tên Tiêu đề Designee
Adam Thiel Giám đốc điều hành Brian Clinton
Rob Dubow Giám đốc Tài chính Tavare Brown
Alba Martinez Giám đốc Thương mại Bình minh Summerville
John Mondlak Giám đốc tạm thời của Kế hoạch và Phát triển Kathleen Grady
Lên trên