Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu

Các ủy viên

Các Ủy viên Quy hoạch Thành phố Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Đội

Giới thiệu về các đội của Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Danh bạ nhân viên

Lãnh đạo và nhân viên của Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Lập kế hoạch và công bằng: Cam kết thay đổi

Tìm hiểu về Cam kết Thay đổi và cách các giám đốc lập kế hoạch có thể đăng nhập. Tìm hiểu thêm
Lên trên