Chuyển đến nội dung chính

Sáng kiến Maplewood Mall

Vào năm 2013, Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia đã làm việc với cư dân, chủ doanh nghiệp và các cơ quan của Thành phố để tạo ra một kế hoạch cải thiện Maplewood Mall ở Germantown. Thành phố đang sử dụng kế hoạch này để hướng dẫn việc xây dựng lại khối thương mại này với các không gian tụ tập công cộng mới.

Đầu trang