Chuyển đến nội dung chính

Công việc của chúng tôi

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp sự lãnh đạo, điều phối, lập kế hoạch và huy động các nguồn lực để làm cho tình trạng vô gia cư trở nên hiếm hoi, ngắn gọn và không tái diễn ở Philadelphia.


Dịch vụ

Phòng ngừa và chuyển hướng: Làm việc để ngăn chặn tình trạng vô gia cư ngay từ đầu và chuyển hướng mọi người ra khỏi nơi trú ẩn và sang các lựa chọn thay thế hiệu quả và an toàn.

Nơi trú ẩn khẩn cấp và tạm thời: Cung cấp nơi trú ẩn cực kỳ cần thiết cho những người nếu không sẽ ở trên đường phố hoặc những nơi khác không phù hợp với nơi ở của con người.

Nhà ở dài hạn: Đảm bảo các lựa chọn nhà ở an toàn và giá cả phải chăng cho những cư dân dễ bị tổn thương nhất của Philadelphia. Điều này bao gồm các chương trình như tái nhà ở nhanh chóng.

An ninh lương thực: Thông báo cho những người không an toàn thực phẩm nơi để có thực phẩm và bữa ăn miễn phí, và trao quyền cho các đối tác để cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành mạnh trong các địa điểm an toàn và sạch sẽ.


Đối tác

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp thông qua một mạng lưới các đại lý nhà cung cấp. Là một phần của Nội các Dịch vụ Nhân sinh và Y tế của Thành phố, chúng tôi cũng hợp tác với Bộ Y tế Hành vi và Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ, Bộ Y tế Công cộng và các bên liên quan khác. Thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi, chúng tôi phục vụ người dân Philadelphia, những người cần giúp đỡ và hỗ trợ.

Lên trên