Chuyển đến nội dung chính

Continuum of Care (CoC)

Continuum of Care (CoC) là hệ thống hỗ trợ người vô gia cư của Thành phố Philadelphia. CoC hoạt động để làm cho tình trạng vô gia cư trở nên hiếm hoi, ngắn ngủi và không tái diễn.

Giới thiệu

Về Continuum of Care (CoC), hệ thống hỗ trợ người vô gia cư của Thành phố Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Tư cách thành viên

Tìm hiểu cách bạn có thể tham gia Continuum of Care (CoC) của Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Hệ thống thông tin quản lý người vô gia cư (HMIS)

HMIS cho phép OHS và các nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư thu thập thông tin về tình trạng vô gia cư ở Philadelphia. Tìm hiểu thêm
Đầu trang