Chuyển đến nội dung chính

Về

Công việc của chúng tôi

Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư nhằm mục đích làm cho tình trạng vô gia cư trở nên hiếm hoi, ngắn ngủi và không tái diễn ở Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Đơn vị

Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư được tổ chức thành ba đơn vị. Tìm hiểu thêm

Lãnh đạo và nhân viên

Gặp gỡ lãnh đạo và nhân viên đóng góp vào sứ mệnh và mục tiêu của Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư. Tìm hiểu thêm
Lên trên