Chuyển đến nội dung chính

Sở Sức khỏe Hành vi và Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ

Làm việc với các cá nhân và gia đình để giúp người dân Philadelphia sống một cuộc sống lành mạnh, tự quyết định.

Sở Sức khỏe Hành vi và Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ

Những gì chúng tôi làm

Bộ Y tế Hành vi và Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ (DBHIDS) làm việc với Học khu Philadelphia, phúc lợi trẻ em và hệ thống tư pháp, và với các gia đình và cộng đồng để cung cấp dịch vụ chăm sóc và dịch vụ cho:

  • Những người bị bệnh tâm thần.
  • Những người đấu tranh với chứng nghiện.
  • Người khuyết tật trí tuệ.

Chúng tôi nắm lấy tầm nhìn về sự phục hồi, khả năng phục hồi và tự quyết thông qua một mô hình chăm sóc được hướng dẫn bởi người đang phục hồi. Trong mô hình này, điều trị chuyên nghiệp, cùng với gia đình, cá nhân và các nguồn lực khác, cho phép mọi người quản lý các điều kiện của riêng họ và xây dựng các nguồn lực phục hồi của riêng họ.

Chúng tôi cũng giúp những người khuyết tật trí tuệ sống cuộc sống tự quyết trong cộng đồng của họ bằng cách cung cấp hỗ trợ và dịch vụ chất lượng.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1101 Market St
Suite 700
Philadelphia, PA 19107
E-mail dbhidscommunications@phila.gov
Social

Looking for more information?

You can find the Department of Behavioral Health and Intellectual disAbility Services' full content on our separate website.

Leadership

Jill Bowen, Ph.D.
Commissioner

Dr. Jill Bowen serves as Commissioner of the Department of Behavioral Health and Intellectual disAbility Services (DBHIDS).

She is responsible for overseeing the $1 billion healthcare agency comprised of six unique divisions: Administration and Finance; Planning and Innovation; Community Behavioral Health; Intellectual disAbility Services; Behavioral Health; and the Office of the Chief Medical Officer.

Dr. Bowen has more than 30 years of experience in behavioral health services and management.

Staff

Name Job title Phone #
Donna E.M. Bailey Chief Executive Officer, Community Behavioral Health
Kleckner J. Charles, DSW, MPA Chief Program Officer, Division of Intellectual disAbility Services
(215) 685-5969
Amanda David Chief Program Officer, Behavioral Health Division
(215) 685-5556
Lolita J. Griffin, M.Ed. Special Advisor to the Commissioner
(215) 685-5434
Odysseus Marcopolus Chief Digital Officer
(215) 685-5486
Anthony McLaughlin Chief of Innovation & Effectiveness
(267) 254-6867
Katrina Pratt-Roebuck, MBA Senior Director of Systems Integration
(215) 546-1200
Tierra M. Pritchett, Ed.D. Deputy Commissioner, Administration, Finance, and Quality
(215) 685-6082
Sosunmolu Shoyinka, M.D. Chief Medical Officer
(215) 685-5521
H. Jean Wright II, Psy.D. Deputy Commissioner, Behavioral Health and Justice Division
(215) 546-0300
Sorry, there are no results for that search.

Top