Chuyển đến nội dung chính

Câu hỏi thường gặp của L&I

Trang này chứa câu trả lời cho các câu hỏi mà Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) nhận được thường xuyên. Các câu trả lời được cung cấp trong các tệp PDF cung cấp ngữ cảnh và sơ đồ khi cần thiết.

Lên trên