Chuyển đến nội dung chính

Phân vùng, lập kế hoạch và sự phát triển

Tìm thông tin vị trí và phân vùng

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Atlas để khám phá dữ liệu địa lý mở của Thành phố, bao gồm ranh giới phân vùng và giấy phép phá dỡ và xây dựng.

Bộ luật Phân vùng Philadelphia quy định sự phát triển trong thành phố. Quy định phân vùng chi phối:

  • Sử dụng tài sản.
  • Chiều cao và kích thước của các tòa nhà.
  • Mật độ dân số.
  • Yêu cầu đỗ xe.
  • Vị trí bảng chỉ dẫn.
  • Các đặc tính của sự phát triển trên tài sản tư nhân.

Tìm thông tin vị trí và phân vùng

Đầu trang