Ale nan kontni prensipal la

Dekoupaj an zòn, planifikasyon ak devlopman

Jwenn enfòmasyon sou kote ak dekoupaj an zòn

Ou ka itilize zouti rechèch Atlas la pou eksplore done jeyografik louvri vil la, ki gen ladan limit dekoupaj an zòn ak demolisyon ak pèmi bilding yo.

Kòd Zoning Philadelphia a kontwole devlopman nan vil la. Règleman zonaj gouvène:

  • Itilize pwopriyete.
  • Wotè ak gwosè nan bilding yo.
  • Dansite popilasyon an.
  • egzijans pou pakin.
  • plasman signalisation.
  • Karaktè nan devlopman sou pwopriyete prive.

Jwenn enfòmasyon sou kote ak dekoupaj an zòn

Top