Ale nan kontni prensipal la

Dekoupaj an zòn, planifikasyon ak devlopman

Jwenn yon revizyon sibdivizyon plat

Sèvis BECA

Si w ap sibdivize nouvo tè ki legalman louvri epi yo pa devan nan lari piblik, ou bezwen yon revizyon sou plas divizyon.

Revizyon sa a se pou devlopman ki pral:

  • Konstwi lari nan vil la ak nouvo enfrastrikti piblik.
  • Fè chanjman nan enfrastrikti piblik ki egziste deja.
  • Kreye tè kle.

Komisyon Planifikasyon Vil Philadelphia (PCPC) ap fè revizyon sa a nan youn nan reyinyon piblik li yo.

Yon revizyon sibdivizyon plat gen ladan yon preliminè plat ak final revizyon plat. Komisyon Planifikasyon an ap bezwen revize plat preliminè a nan reyinyon piblik li yo. Anplwaye yo ka revize ak apwouve plat final la si pa gen okenn chanjman sibstansyèl nan plat preliminè apwouve a.

Kiyès

Aplikan yo enkli:

  • Devlopè.
  • Pwopriyetè pwopriyete yo.
  • Avoka.
  • Architects.
  • Enjenyè.
  • Èkspeditè.

Ki kote ak ki lè

Biwo Komisyon Planifikasyon Vil Philadelphia (PCPC) sitiye nan:

1515 Arch St
13yèm Etaj
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo yo se lendi jiska vandredi, soti 8:30am jiska 4 pm Randevou yo obligatwa.

Pri

Pa gen okenn frè pou peye pou yon revizyon sibdivizyon plat nan Komisyon an Planifikasyon.

Kouman

Soumèt soudivizyon plat ou a dwe gen ladan enfòmasyon ki detaye nan règleman yo nan Komisyon an Planifikasyon. Ou ka swa soumèt uit kopi plat la sibdivizyon an pèsòn nan Komisyon an Planifikasyon oswa soumèt plat la nan Eclipse.

Pou pran yon revizyon an pèsòn, itilize sistèm randevou sou entènèt nou an. Yon fwa ou te antre nan enfòmasyon kontak ou, chwazi “Komisyon Planifikasyon” epi chwazi “Devlopman planifikasyon plan revizyon.”

Yon fwa plat sibdivizyon an oswa plat preliminè a apwouve pa Komisyon Planifikasyon nan reyinyon piblik li yo, ou ka aplike pou yon pèmi dekoupaj an zòn.

Top