Ale nan kontni prensipal la

Dekoupaj an zòn, planifikasyon ak devlopman

Aplike pou apwobasyon konstriksyon soti nan Komisyon an Atizay

Si ou vle bati oswa chanje yon estrikti peye pou pa Vil la, sou pwopriyete Vil la, oswa nan sèten distri kouvri dekoupaj an zòn, ou dwe soumèt yon pwopozisyon bay Komisyon an Atizay pou apwobasyon yo nan lòd yo jwenn yon pèmi bilding. Komisyon Atizay la pral revize konsepsyon ak kote pwopozisyon ou an.

Atizay Komisyon apwobasyon se yon avantou pou kèk pèmi bilding. Ou ta dwe kòmanse lè w kontakte Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I). Yo pral enfòme w de tout apwobasyon avantou ki nesesè pou aplikasyon w lan. Sa a ka gen ladan apwobasyon soti nan la:

 • Komisyon Atizay.
 • Istorik Komisyon.
 • Komisyon Planifikasyon Vil la.
 • Lòt ajans.

Si ou bezwen lòt apwobasyon, jwenn yo anvan ou chèche apwobasyon nan Komisyon an Atizay.

Apèsi

1
Tcheke avèk L&I

Tcheke avèk L&I jwenn enfòmasyon sou nenpòt condition.

2
Soumèt

Voye materyèl soumèt ou a Komisyon an Atizay.

3
Revize & apwobasyon

Anplwaye yo pral revize pwopozisyon ou. Yo pral detèmine si li ka apwouve imedyatman oswa yo dwe refere yo bay Komisyon an Atizay pou apwobasyon administratif oswa prezantasyon.

Soumèt materyèl

Tout pwopozisyon yo dwe gen ladan yon lèt kouvèti, foto, rann, ak materyèl sipò. Ou ka mande lòt enfòmasyon.

Lèt kouvèti

Lèt kouvèti ou a ta dwe bay yon deskripsyon naratif konplè sou pwojè a. Sa gen ladan:

 • Kondisyon yo ki deja egziste nan sit la.
 • Rezon ki fè travay ou pwopoze a.
 • Non, adrès postal, ak adrès imèl moun ki ta dwe resevwa desizyon komisyon an.
 • Non, nimewo telefòn, ak adrès imèl moun kontak ou. Moun sa a ta dwe kapab reponn kesyon sou aplikasyon an.

Si sa a se yon swivi nan yon soumèt anvan, lèt kouvèti ou ta dwe:

 • Dekri kijan revizyon ou diferan de pwopozisyon orijinal ou.
 • Adrese nenpòt enkyetid eksprime pa Komisyon an Atizay.

Foto

Ou dwe gen ladan foto koulè aktyèl la nan sit la ak anviwònman li yo.

Itilize sèlman foto ki pi gran pou montre ansyen kondisyon yo. Pa sèvi ak opinyon lari sou entènèt.

andwi

Ou dwe gen ladan desen echèl nan konsepsyon yo pwopoze a. Tout dimansyon, materyèl, ak koulè yo dwe make. Soumèt tipikman gen ladan desen nan:

 • Sit la ak plan. Desen sa a montre ki kote sit la ak lari adjasan li yo ak itilizasyon peyi ki make. Li pral montre tou karakteristik kote a ak amelyorasyon. Ou ka montre jaden an sou desen sa a oswa sou yon plan jaden flè separe.
 • Yon View plan nan pwopozisyon an.
 • Elevasyon yo nan estrikti yo pwopoze a. Sa a ta dwe montre materyèl fasad prensipal la ak koulè, sof si ou bay yon rann separe.
 • Opinyon rann, si li nan yon gwo pwojè nan yon kote piblik.

Se sèlman soumèt desen yo pou pati nan pwojè a ke komisyon an dwe apwouve. Pa soumèt pwojè a tout antye sof si yo mande yo fè sa.

Sipòte materyèl

Ou dwe gen ladan:

 • Bidjè pwojè a. Bidjè sa a ta dwe montre sous finansman, patikilyèman itilizasyon lajan kapital vil Philadelphia.
 • Yon deklarasyon ki soti nan Biwo Atizay Piblik sou Pousantaj pou Pwogram Atizay, si pwojè ou a itilize lajan Vil la. Pwogram sa a mande pou devlopè yo mete sou kote yon pousan nan depans yon pwojè minisipal la pou atizay piblik.
 • Aplikasyon pèmi bilding lan pou anplwaye yo siyen yon fwa apwobasyon yo akòde.

Ki kote ak ki lè

Soumèt yon pake nan materyèl yo soumèt pa imèl bay artcommission@phila.gov, oswa nan:

Philadelphia Art Komisyon
1515 Arch St., 13th Etaj
Philadelphia, Pensilvani 19102

Randevou yo gen obligasyon pou revizyon plan an pèsòn. Pou pran randevou, sèvi ak sistèm randevou sou entènèt nou an. Yon fwa ou te antre nan enfòmasyon kontak ou, chwazi “Komisyon Atizay” epi chwazi “Art Commission plan revizyon.”

Pwosesis revizyon anplwaye yo

Anplwaye Komisyon Atizay la pral revize soumèt a epi detèmine ki kalite revizyon ki nesesè:

 • Si yon pwopozisyon pa gen okenn enpak vizyèl, anplwaye yo ka siyen sou li imedyatman. Anplwaye yo dwe kapab verifye ke travay se pa vizib nan ekzamine materyèl yo soumèt.
 • Si yon pwopozisyon se sitou pou chanjman ak reparasyon ak enpak minimòm vizyèl, anplwaye ka bay apwobasyon administratif. Anplwaye yo pral mete l 'sou ajanda a reyinyon pwochen yo dwe andose pa komisyon an san yo pa prezantasyon. Final siy koupe sou aplikasyon an pèmi bilding pa pral rive jouk apre reyinyon an.
 • Ou dwe prezante pwojè ak yon enpak siyifikatif vizyèl nan Komisyon an Atizay. Sa gen ladan tout nouvo konstriksyon ak pi testaman ak chanjman eksteryè.

Pou pwojè ak yon enpak vizyèl

Pifò pwopozisyon bezwen de revizyon: konsèp ak apwobasyon final yo. Gen kèk pwopozisyon ki ka bezwen plis pase de prezantasyon. Ou ta dwe chèche apwobasyon konsèp byen bonè nan pwosesis la konsepsyon.

Komisyon an Atizay satisfè nan dezyèm Mèkredi a nan chak mwa. Pou mete yon atik sou ajanda a, anplwaye yo dwe resevwa lèt kouvèti a omwen de semèn anvan yon reyinyon. Anplwaye yo dwe resevwa yon PDF nan pake a soumèt omwen yon semèn anvan yon reyinyon.

Lè pwopozisyon ou vin apwobasyon final la, anplwaye yo ap bay yon lèt pou itilize nan ranpli aplikasyon pèmi bilding lan.

Top