Ale nan kontni prensipal la

Dekoupaj an zòn, planifikasyon ak devlopman

Mande yon lèt konsistans plan pou yon pwopozisyon devlopman

Sèvis BECA

Si w ap aplike pou finansman pou yon pwojè devlopman, ou ka bezwen prèv ke li konfòm ak plan konplè Vil la. Pwojè ou ta ka enplike:

 • Lojman.
 • Devlopman kominotè.
 • Transpòtasyon.
 • Louvri espas.
 • Rekreyasyon.

Anplwaye Komisyon Planifikasyon Vil Philadelphia (PCPC) ka revize pwojè ou a pou detèmine si li aliyen ak plan Vil la. Anplwaye yo ka bay yon lèt konsistans plan oswa fòm ranpli pou pwojè yo detèmine ki konsistan avèk plan Vil yo.

Kiyès

Aplikan yo enkli:

 • Òganizasyon kominotè yo.
 • Organizationsganizasyon sivik.
 • Biznis.
 • Ajans gouvènman yo.

Ki kote ak ki lè

Si pwojè ou a gen rapò ak lojman oswa devlopman kominotè, dirije demann ou an bay planifikatè kominote PCPC yo.

Si pwojè ou a gen rapò ak transpò, espas ouvri, oswa rekreyasyon, dirije demann ou a David Kanthor nan david.kanthor@phila.gov.

Pri

Pa gen okenn pri pou sèvis sa a.

Kouman

Anplwaye PCPC a dwe resevwa demann ou via imèl omwen 10 jou ouvrab anvan ou bezwen lèt la. Demann ou an ta dwe bay enfòmasyon jeneral sou pwojè a, tankou:

 • Non pwojè ak adrès
 • Deskripsyon pwojè a
 • Plan ki enpòtan, kat, rann, oswa foto
 • Kontak aplikan pou pwojè a
 • Kontak ajans vil pou pwojè a

Ou ta dwe dekri tou finansman pwojè a ak distribisyon. Sa gen ladan:

 • Total pri pwojè
 • Kantite lajan pou demann finansman
 • Non funder ak pwogram finansman
 • Aplikasyon dat akòz

Imèl ou ak atachman li yo dwe mwens pase 10MB nan gwosè.

Top