Ale nan kontni prensipal la

Dekoupaj an zòn, planifikasyon ak devlopman

Aplike pou apwobasyon siy nan Komisyon Atizay la

Si ou vle mete yon siy sou yon bilding nan sèten kote oswa nan dwa-of-fason an, ou dwe soumèt yon pwopozisyon bay Komisyon an Atizay. Komisyon an Atizay pral revize konsepsyon an ak kote nan pwopozisyon ou an.

apwobasyon Komisyon Atizay se yon avantou pou kèk pèmi siy. Ou ta dwe kòmanse lè w kontakte Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I). Yo pral enfòme w de tout apwobasyon avantou ki nesesè pou aplikasyon w lan.

Apèsi

1
Tcheke avèk L&I

Tcheke avèk L&I jwenn enfòmasyon sou nenpòt condition.

2
Soumèt

Voye materyèl soumèt ou a Komisyon an Atizay.

3
Revizyon Anplwaye

Anplwaye Komisyon Atizay pral revize pwopozisyon ou an. Yo pral detèmine pwochen etap yo epi si revizyon adisyonèl yo nesesè.

4
Apwobasyon

Gen kèk pwopozisyon ki ka apwouve oswa rejte pa anplwaye san yo pa plis revizyon. Pwopozisyon pi konplèks, ak pwopozisyon nan Sant City, yo pral revize pa Komite a Siyen ak Streetery anvan yo te apwouve oswa rejte pa Komisyon an Atizay.

Soumèt materyèl

Tout pwopozisyon yo dwe gen ladan yon lèt kouvèti, foto, rann, ak materyèl sipò. Ou ka mande lòt enfòmasyon.

Lèt kouvèti

Lèt kouvèti ou dwe:

 • Dekri kantite ak kalite siy, ki gen ladan dimansyon yo ak materyèl yo.
 • Espesifye si w ap pwopoze nouvo siy oswa si yo deja egziste.
 • Mete non, adrès postal, ak adrès imèl moun ki ta dwe resevwa desizyon komisyon an.
 • Mete non, nimewo telefòn, ak adrès imèl moun kontak ou. Moun sa a ta dwe kapab reponn kesyon sou aplikasyon an.

Foto

Ou dwe gen ladan foto koulè aktyèl la nan sit la ak anviwònman li yo. Pa sèvi ak opinyon lari sou entènèt.

Foto sa yo ta dwe montre:

 • Fasad nan bilding tout oswa sit.
 • Nenpòt pòtay sekirite nan pozisyon yo louvri ak fèmen.
 • Bilding yo oswa sit sou bò dwat la ak bò gòch.
 • View nan desann blòk la sou bò dwat la ak bò gòch.
 • View nan lòtbò lari a.
 • Pwen de vi nan tou de lari adjasan, si pwopriyete a se sou yon kwen.
 • Pwen de vi soti nan pwen yo gen entansyon de vi, pou siy ke yo pral wè nan yon distans.

andwi

Ou dwe gen ladan echèl desen k ap travay nan konsepsyon an. Tout dimansyon, materyèl, ak koulè yo dwe make. Soumèt tipikman gen ladan:

 • Yon desen pèspektiv oswa foto kouvri (nan koulè) ki montre siy la sou bilding lan oswa sit. Si siy la deja egziste, ou ta dwe soumèt foto olye pou yo desen.
 • Yon plan trase ki montre relasyon siy lan nan liy pwopriyete yo.

Pou siy ki pwolonje sou twotwa a, ou ta dwe gen ladan tou yon desen ki montre:

 • Distans ki soti nan twotwa a nan pati anba a nan siy la.
 • Lajè total twotwa a.
 • Ki jan lwen siy la fin sou twotwa a.

Sipòte materyèl

Ou dwe gen ladan prèv lòt apwobasyon obligatwa nan vil la. Soumèt desen yo ak tenm sou li avèk apwobasyon yo oswa enkli lèt apwobasyon yo.

Ki kote ak ki lè

Soumèt yon pake nan materyèl yo soumèt pa imèl bay artcommission@phila.gov, oswa nan:

Philadelphia Art Komisyon
1515 Arch St., 13th Etaj
Philadelphia, Pensilvani 19102

Randevou yo gen obligasyon pou revizyon plan an pèsòn. Pou pran randevou, sèvi ak sistèm randevou sou entènèt nou an. Yon fwa ou te antre nan enfòmasyon kontak ou, chwazi “Komisyon Atizay” epi chwazi “Art Commission plan revizyon.”

Revizyon pwosesis

Anplwaye Komisyon an ka apwouve oswa rejte kèk pwopozisyon san plis revizyon. Si ou vle konteste yon rejè anplwaye oswa demann pou revizyon, ou ka mande pou prezante pwopozisyon ou bay Komite Siy ak Streetery.

Anplwaye yo ap refere kalite pwopozisyon sa yo bay Komite Siy ak Streetery:

 • Siy nan Sant Vil (nan sèten zòn règleman siy nan Sant Vil W'a kouvri Zonaj Distri a).
 • Siy Skyline (siy idantifikasyon bilding nan oswa tou pre tèt yo nan bilding wotè).
 • Pwopozisyon konplèks.

Revizyon Anplwaye

Yon fwa ou resevwa apwobasyon, ou dwe soumèt avi a bay Depatman Lisans ak Enspeksyon pou konplete pwosesis pèmi an.

Ou pa ta dwe bay lòd, fabrike, oswa enstale nenpòt siy jiskaske ou resevwa apwobasyon. Si yon siy varye de pwopozisyon an apwouve, komisyon an ap rapòte li bay L&I.

Ou ka mande rekonsiderasyon yon rejè woutin lè ou prezante bay Komite Siy ak Streetery.

Siyen ak Streetery Komite revizyon

Komite Siy ak Streetery satisfè katriyèm maten Mèkredi chak mwa. Komite Siy ak Streetery fè rekòmandasyon li yo nan pwochen reyinyon regilye Komisyon Atizay la.

Pou mete yon atik sou ajanda a, anplwaye yo dwe resevwa yon lèt kouvèti ak yon deskripsyon pwopozisyon an omwen de semèn anvan yon reyinyon. Anplwaye yo dwe Lè sa a, resevwa yon PDF nan pake a soumèt omwen yon semèn anvan yon reyinyon. PDF la ta dwe yon dosye sèl si sa posib.

Prezans nan reyinyon an se si ou vle. Anplwaye yo ka bay konsèy sou si prezans yo rekòmande. Nan reyinyon an, komite a pral fè rekòmandasyon li nan Komisyon an Atizay. Apre reyinyon an, chak aplikan ap resevwa yon lèt ekri ki note rekòmandasyon an.

Si ou pa dakò avèk rekòmandasyon komite a, ou ka mande pou prezante pwopozisyon ou nan pwochen reyinyon Komisyon Atizay pou rekonsiderasyon. Ou dwe soumèt yon lèt pou mande prezante pou rekonsiderasyon omwen yon semèn anvan dat reyinyon komisyon an. Ou pral resevwa konfimasyon alekri sou desizyon final komisyon an.

Yon fwa ou resevwa apwobasyon, ou dwe soumèt avi a bay Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) pou konplete pwosesis pèmi an.

Ou pa ta dwe bay lòd, fabrike, oswa enstale nenpòt siy jiskaske ou resevwa apwobasyon. Si yon siy varye de pwopozisyon an apwouve, komisyon an ap rapòte li bay L&I, ki moun ki ka bay yon vyolasyon dekoupaj an zòn.

Top