Ale nan kontni prensipal la

Dekoupaj an zòn, planifikasyon ak devlopman

Aplike pou apwobasyon vyolasyon soti nan Komisyon an Atizay

Si ou vle bati yon estrikti ki pwolonje nan oswa sou yon espas piblik (tankou yon lari, pak, oswa rivyè), ou bezwen apwobasyon nan Komisyon an Atizay. Komisyon an pral revize konsepsyon an ak kote nan vyolasyon pwopoze ou.

Kalite komen nan anpyetman yo enkli:

 • Newsstands.
 • Abri otobis yo.
 • Chajè machin elektrik.

Komisyon an tou revize pwopoze streeteries ak estrikti. Revizyon sa a pran plas kòm yon pati nan pwosesis la apwobasyon avantou streetery.

Kouman

1
Tcheke avèk Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) sou lòt apwobasyon avantou.

Pou kòmanse, jwenn enfòmasyon sou apwobasyon yo ke L&I ka mande pou pwojè ou a. Sa a pral varye depann sou pèmi a oswa lisans ou bezwen.

Anplis de sa nan Komisyon an Atizay, ou ka bezwen apwobasyon nan men:

 • Depatman lari.
 • Komisyon Planifikasyon Vil la.
 • Lòt ajans.

Si ou bezwen apwobasyon nan men lòt gwoup, jwenn yo anvan ou kontakte Komisyon an Atizay.

2
Soumèt aplikasyon w lan.

Rasanble materyèl soumèt ou epi soumèt yo pa imèl bay artcommission@phila.gov.

Altènativman, ou ka soumèt yo bay:

Philadelphia Art Komisyon
1515 Arch St., 13th Etaj
Philadelphia, PA 19102

Randevou yo gen obligasyon pou revizyon plan an pèsòn. Pou pran randevou, sèvi ak sistèm randevou sou entènèt nou an. Yon fwa ou te antre nan enfòmasyon kontak ou, chwazi “Komisyon Atizay” epi chwazi “Art Commission plan revizyon.”

3
Aplikasyon ou an pral revize.

Anplwaye Komisyon Atizay la pral revize aplikasyon w lan epi detèmine pwochen etap yo. Si sa nesesè, yo pral voye aplikasyon w lan nan yon soukomite oswa Komisyon an Atizay.

Revizyon an ak pwosesis apèl varye depann sou kalite pwojè a.

Soumèt materyèl

Lèt kouvèti

Plis +

Foto

Plis +

Randwi ak desen

Plis +

Sipòte materyèl

Plis +

Kisa k ap pase pwochen

Revizyon ak pwosesis apèl yo diferan selon kalite aplikasyon ou soumèt a.

Newsstands ak vyolasyon minè

Anplwaye Komisyon an pral revize aplikasyon pou:

 • Newsstands.
 • Anpyetman ak enpak minè vizyèl.
 • Anpyetman ki tanporè.

Anplwaye yo ka apwouve oswa rejte kalite aplikasyon sa yo poukont yo. Si anplwaye a rejte aplikasyon w lan, ou ka fè apèl pa prezante nan yon soukomite.


Gwo anpyetman

Komisyon Atizay la pral revize aplikasyon pou:

 • Anpyetman konplèks ki mande pou pèmi bilding.
 • Anpyetman ak enpak siyifikatif vizyèl.
Top