Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Giám đốc điều hành

Bộ phận

Văn phòng Giám đốc điều hành (MDO) giám sát các bộ phận sau:

  • Văn phòng Chương trình Vốn
  • Dịch vụ cộng đồng
  • Dịch vụ chung
  • Dịch vụ y tế và con người
  • Văn phòng Trẻ em và Gia đình
  • Văn phòng Hệ thống Giao thông và Cơ sở hạ tầng

MDO cũng cung cấp giám sát và hỗ trợ chiến lược cho Sở Cứu hỏa Philadelphia, Sở Nhà tù, Sở Giấy phép và Thanh tra, Văn phòng Quản lý Khẩn cấp, Đơn vị Phản ứng Opioid, Văn phòng Dữ liệu Tích hợp cho Bằng chứng và Hành động, và Zero Fare.

Dịch vụ cộng đồng

Dịch vụ Cộng đồng thu hút cư dân và điều phối quyền truy cập công bằng vào các dịch vụ của Thành phố nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả cư dân.Dịch vụ Y tế và Nhân sinh (HHS)

HHS phát triển các chiến lược hợp tác giữa các cơ quan để đảm bảo tất cả người dân Philadelphia đều khỏe mạnh, an toàn và được hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Y tế và Nhân sinh.


Văn phòng Hệ thống Giao thông và Cơ sở hạ tầng (OTIS)

OTIS điều phối chính sách, lập kế hoạch và ra quyết định giữa các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng giao thông và tiện ích địa phương. Điều này bao gồm Philadelphia Gas Works (PGW), Ủy ban Quy hoạch Khu vực Thung lũng Delaware (DVRPC), Bộ Giao thông Vận tải Pennsylvania (PennDOT), Cơ quan Giao thông Đông Nam Pennsylvania (SEPTA) và Tổng công ty Vận tải Cảng vụ (PATCO).

Bộ phận này cũng giám sát:

Tìm hiểu thêm về Văn phòng Hệ thống Giao thông và Cơ sở hạ tầng.

Đầu trang