Chuyển đến nội dung chính

Sở Dịch vụ Hạm đội

Cung cấp phương tiện cho nhân viên Thành phố để giữ cho Thành phố di chuyển.

Sở Dịch vụ Hạm đội

Những gì chúng tôi làm

Bộ Dịch vụ Hạm đội (Fleet) đảm bảo rằng các phương tiện của Thành phố luôn sẵn sàng, đáng tin cậy và an toàn.

Hạm đội mua và bảo dưỡng xe cho 43 sở ban ngành của Thành phố. Hạm đội bao gồm xe cứu thương, xe chở rác, tàu tuần dương cảnh sát, máy cắt cỏ cưỡi ngựa, máy cày tuyết, v.v. Tất cả cùng nhau, Hạm đội chịu trách nhiệm:

  • Hơn 6.000 xe thuộc sở hữu của Thành phố và các đối tác.
  • 16 cơ sở sửa chữa được nhân viên bởi các kỹ thuật viên được chứng nhận của Automotive Service Excellence (ASE).
  • 61 địa điểm nhiên liệu nằm trên khắp Philadelphia.

Kết nối

ĐịA Chỉ
100 S. Broad St.
Tầng 3
Philadelphia, PA 19110
E-mail fleet.mgmt@phila.gov

Leadership

Joseph L. Rosati
Commissioner
More +
John Deleo
Deputy Commissioner for Operations
More +
Dr. K Wilson
Deputy Commissioner for Administration
More +

Resources


Top