Chuyển đến nội dung chính

Tuyên bố sứ mệnh đa dạng, công bằng và hòa nhập của Fleet Services

Trang này chứa tuyên bố sứ mệnh đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) cho Bộ Dịch vụ Hạm đội.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tuyên bố sứ mệnh DEI PDF Tháng Mười Một 14, 2022
Đầu trang