Chuyển đến nội dung chính

Đơn vị phản ứng opioid

Cứu sống, trẻ hóa cộng đồng và tập hợp các cơ quan Thành phố và các đối tác tư nhân lại với nhau để thành lập một nhóm chỉ huy phối hợp.

Về

Đơn vị Phản ứng Opioid cam kết cứu sống và trẻ hóa các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng opioid. Chúng tôi làm việc trên khắp các phòng ban của Thành phố và trong các khu vực lân cận của Philadelphia để:

  • Dẫn đầu các chiến lược phản ứng opioid trên toàn thành phố.
  • Nhắm mục tiêu can thiệp nơi quá liều opioid xảy ra nhiều nhất.
  • Sắp xếp các nguồn lực của Thành phố và chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa các phòng ban.

Want to learn more about our work?

Find out how we coordinate the City's response, get the latest data about substance use, and learn about our progress toward our goals.


Top