Chuyển đến nội dung chính

Dịch vụ y tế và con người

Điều phối một loạt các dịch vụ y tế và xã hội để đáp ứng nhu cầu của cư dân Philadelphia.

Dịch vụ y tế và con người

Những gì chúng tôi làm

Dịch vụ Y tế và Nhân sinh (HHS) cung cấp khả năng lãnh đạo và phát triển các chiến lược để đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người dân Philadelphia. HHS hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan sau:

Kết nối

Địa chỉ
1401 Đại lộ John F. Kennedy.
Tầng 14
Philadelphia, PA 19102
E-mail HHSCabinet@phila.gov

Ấn phẩm

Đầu trang