Ale nan kontni prensipal

Sante ak Sèvis Imen

Kowòdone yon pakèt sèvis sante ak sosyal pou satisfè bezwen rezidan Philadelphia yo.

Sante ak Sèvis Imen

Ki sa nou fè

Sante ak Sèvis Imen (HHS) bay lidèchip ak devlope estrateji pou asire sante ak byennèt tout Philadelphians yo. HHS sipòte kolaborasyon nan mitan ajans sa yo:

Konekte

Adrès
1401 John. Kennedy Blvd.
14th etaj
Philadelphia, Pensilvani 19102
Imèl HHSCabinet@phila.gov

Piblikasyon

Top