Ale nan kontni prensipal

Sante ak Sèvis Imen

Jenès rezidansyèl plasman Tâche fòs

Jèn Rezidans Plasman Task Force la te egziste ant 2018 ak 2019. Fòs travay la te fè rekòmandasyon sou kòman yo diminye reliance sou plasman rezidansyèl jèn, osi byen ke ki jan yo amelyore sekirite a ak bon jan kalite nan plasman. Rekòmandasyon yo kouvri twa sistèm, ki gen ladan:

  • Byennèt timoun.
  • Jistis jivenil.
  • Tretman sikyatrik.

Nan mwa novanm 2019, manm fòs travay (ki gen ladan lidè Vil yo ak moun ki gen enterè sistèm) lage yon rapò ak 19 rekòmandasyon akselere pwogrè deja sou pye. Paj sa a gen tout pouvwa a dènye nouvèl sou travay Vil la pou aplike rekòmandasyon sa yo.

Top